Obwodnica Nowej Słupi zaopiniowana

Dwa kilometry długości będzie miała planowana do budowy obwodnica Nowej Słupi.

Dwa kilometry długości będzie miała planowana do budowy obwodnica Nowej Słupi.

Z kolei przebudowa drogi wojewódzkiej nr 751 (relacji Suchedniów – Ostrowiec Świętokrzyski, na odcinku od Nowej Słupi do granic administracyjnych Ostrowca) obejmuje poszerzenie jezdni do 7 metrów, budowę chodników dla pieszych na terenach zabudowanych oraz przebudowę mostów oraz skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi.

Zarząd Województwa pozytywnie zaopiniował wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach dotyczący uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Świętokrzyski od km 31+465,00 do km 53 + 593,00 oraz budowa obwodnicy miejscowości Nowa Słupia łączącej drogi wojewódzkie nr 753 i 751”.