Podpisano porozumienie

W Urzędzie Miasta w Kielcach podpisano list intencyjny w sprawie wspólnych działań zmierzających do uruchomienia portu lotniczego w Regionie Świętokrzyskim oraz powołania spółki zarządzającej regionalnym portem lotniczym w Obicach. Stronami porozumienia są Miasto Kielce, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, Międzynarodowy Port Lotniczy w Balicach oraz Polskie Porty Lotnicze.

W Urzędzie Miasta w Kielcach podpisano list intencyjny w sprawie wspólnych działań zmierzających do uruchomienia portu lotniczego w Regionie Świętokrzyskim oraz powołania spółki zarządzającej regionalnym portem lotniczym w Obicach. Stronami porozumienia są Miasto Kielce, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, Międzynarodowy Port Lotniczy w Balicach oraz Polskie Porty Lotnicze.
List Intencyjny przewiduje utworzenie Małopolskiego Węzła Lotniskowego, zakładającego komplementarność portów lotniczych w Krakowie i Kielcach. Utworzenie nowego portu lotniczego oraz rozwój połączeń lotniczych ma się przyczynić do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej w Regionie Świętokrzyskim i Małopolskim.
Władze Samorządowe Województwa Świętokrzyskiego uważają przyszły Port Lotniczy Kielce za ważny element infrastruktury komunikacyjnej regionu. Dlatego w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007 – 2013 zapisały 50 mln euro na budowę lotniska w Obicach.

W uroczystym podpisaniu listu intencyjnego udział wzięli marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Marcin Perz.


– Zyskaliśmy poważnych i merytorycznych partnerów – stwierdził po podpisaniu listu intencyjnego marszałek Adam Jarubas. – To porozumienie wzmacnia nasz mandat negocjacyjny. Myślę, że przy następnej turze negocjacji przekonamy przedstawicieli Komisji Europejskiej do budowy lotniska w Obicach.