Spotkania, uroczystości

W Pałacyku Tomasza Zielińskiego w Kielcach wicemarszałek Zdzisław Wrzałka oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Kwitek i Marcin Perz wzięli udział w otwarciu wystawy „Twarze kieleckiej bezpieki”, którą przygotował krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Marcin Perz, członek Zarządu Województwa spotkał się hm. Stanisławem Krukiem Komendantem Domu Harcerza im. Natalii Machałowej w Białogonie. Rozmawiano na temat ewentualnego wsparcia działalności Domu Harcerza.

W sprawie rozpowszechnienia przez ośrodek regionalny TVP 3 możliwości wykorzystania funduszy unijnych Marcin Perz spotka się z dyrektorem Markiem Mikosem.

* * *

W Pałacyku Tomasza Zielińskiego w Kielcach wicemarszałek Zdzisław Wrzałka oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Kwitek i Marcin Perz wzięli udział w otwarciu wystawy „Twarze kieleckiej bezpieki”, którą przygotował krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej.