Polski Producent Żywności

Chleb wiejski zwykły z Rakowa, Szynka biesiadna ze Skarżyska Kościelnego, Ser włoszczowski z Włoszczowy, Napoleonek ze Staszowa, Salceson wiejski z Połańca to produkty regionalne z województwa świętokrzyskiego, które nominowano do nagrody „Polski Producent Żywności 2007”.

Chleb wiejski zwykły z Rakowa, Szynka biesiadna ze Skarżyska Kościelnego, Ser włoszczowski z Włoszczowy, Napoleonek ze Staszowa, Salceson wiejski z Połańca to produkty regionalne z województwa świętokrzyskiego, które nominowano do nagrody „Polski Producent Żywności 2007”.

W obradach kapituły, której przewodniczącym był Wiesław Reszczyk z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego udział wzięli przedstawiciele:

  • Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
  • Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
  • Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii,
  • Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
  • Świętokrzyskiej Izby Rolniczej,
  • Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców.

Zgłoszenia świętokrzyskich producentów zostaną przesłane do organizatorów konkursu ogólnopolskiego, którego finał odbędzie się podczas corocznych Targów Rolno-Spożywczych POLAGRA FOOD w Poznaniu.