Z prac Departamentów

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

W Dworku Laszczyków otwarta została wystawa „Podając dłoń tradycji”, na której eksponowana jest ceramika świętokrzyska w wykonaniu Iwony i Jerzego Jarmołowiczów, artystów prowadzących pracownię ceramiki artystycznej w Lechowie w Górach Świętokrzyskich. W swojej twórczości nawiązują do tradycji garncarskich naszego regionu, wzbogacając ją jednocześnie o własne wzornictwo i doświadczenia artystyczne. Na zaproszenie dyrektora MWK w otwarciu wystawy wziął udział dyrektor Departamentu Jacek Kowalczyk.

W sobotę z inicjatywy Ministerstwa Kultury Francji odbędzie się IX edycja akcji pn. Europejska Noc Muzeów. Po raz kolejny przyłącza się do niej Muzeum Narodowe w Kielcach, które w tym dniu będzie czynne do godziny 24 i bezpłatnie udostępni ekspozycje, zarówno w Pałacu Biskupów Krakowskich, jak też w obiekcie przy ul. Orlej. Organizatorzy zapraszają również na koncert fortepianowy w wykonaniu Marcina Dominika Głucha – polskiego pianisty, kompozytora, dyrygenta i antropologa kultury muzycznej.

Na prośbę Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce oraz Zarządu Huty Ostrowiec, Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki organizuje w sobotę study tour dla 4-osobowej delegacji z Austrii i Węgier oraz przedstawicieli organizatorów. Uczestnicy imprezy zwiedzą m.in. Muzeum Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego w Sielpi, mur oporowy w Bobrzy, zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu oraz zabytkową kuźnicę w Starej Kuźnicy. W spotkaniu udział weźmie dyrektor Departamentu Jacek Kowalczyk.

19 i 20 maja w Zespole Pałacowym w Kurozwękach odbędzie się I Międzynarodowy Turniej Rycerski o Szablę Staszówkę. Organizatorzy zaplanowali bogatą oprawę artystyczną Turnieju oraz atrakcje dla publiczności.