„Polskie Smaki”

W Ząbkach k. Warszawy marszałek Adam Jarubas wziął udział w uroczystym otwarciu III Dni Produktów Regionalnych i Tradycyjnych „Polskie Smaki”.

W Ząbkach k. Warszawy marszałek Adam Jarubas wziął udział w uroczystym otwarciu III Dni Produktów Regionalnych i Tradycyjnych „Polskie Smaki”.

Urząd Marszałkowski zorganizował wyjazd producentów i prezentację produktów tradycyjnych województwa świętokrzyskiego – zarówno tych, które już znalazły się na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa, jak i tych, które dopiero do tej listy aspirują. Podczas „Polskich Smaków” zaprezentowane zostaną produkty Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia (m.in. ser jabłeczny i konfitura z jarzębiny), „Dzionie Rakowskie”, „Placek Spod Kamienia”, „Kasza Jaglana Gierczycka”, „Miód Świętokrzyski” i „Fasola Korczyńska”. W tej edycji „Polskich Smaków” poza producentami z woj. świętokrzyskiego prezentować się będą także wystawcy z województw mazowieckiego i kujawsko- pomorskiego.