Spotkania, posiedzenia, uroczystości

Inwestycji planowanych do realizacji z funduszy unijnych przez miasto i gminę Kazimierza Wielka dotyczyła rozmowa wicemarszałka Zdzisława Wrzałki z burmistrzem Adamem Bodziochem i radnymi Kazimierzy Wielkiej.

Inwestycji planowanych do realizacji z funduszy unijnych przez miasto i gminę Kazimierza Wielka dotyczyła rozmowa wicemarszałka Zdzisława Wrzałki z burmistrzem Adamem Bodziochem i radnymi Kazimierzy Wielkiej.

W Korytnicy – przewodniczący sejmiku Tadeusz Kowalczyk oraz wicemarszałek Zdzisław Wrzałka –  wzięli udział w podsumowaniu wyników programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” za 2006 rok oraz wręczeniu nagród „Koziołka” dla wyróżnionych powiatów.

* * *

W Czyżowie Szlacheckim odbyło się seminarium pn. „Problemy przemocy i agresji w Domach Pomocy Społecznej”. Uczestnikami spotkania byli dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa świętokrzyskiego. Zarząd Województwa reprezentował Marek Gos, który przedstawił „Podsumowanie kontraktu dla województwa świętokrzyskiego w latach 2003 – 2005 w zakresie pomocy społecznej i wykorzystania środków PFRON na zadania realizowane przez powiaty i samorząd województwa w 2006 roku”.

* * *

Marcin Perz, członek Zarządu Województwa spotkał się z burmistrzem Włoszczowy Bartłomiejem Dorywalskim.

Funkcjonowania Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu dotyczyła rozmowa Marcina Perza z prezesem Agencji Ewą Cybulą.

* * *

W Sandomierzu Marek Kwitek, członek Zarządu Województwa uczestniczył w konferencji etnologicznej „Tradycja z przeszłością. Pochwała prowincji”. Organizatorami spotkania byli: LGD LOT Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej, Instytut Etnologii i Antropologii Kultury UJ, Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości, Sandomierz, Sekcja Etnograficzna Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, Galeria Zapole i Koncept Sandomierz.