Ponad 100 wniosków z „Odnowy Wsi”

Dokładnie 118 wniosków wpłynęło na konkurs ogłoszony w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Do rozdzielenie w tym konkursie jest ponad 41 mln złotych. W naszym regionie nabór projektów w ramach PROW prowadzi Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. Na zakończony konkurs wpłynęło 118 wniosków o łącznej wartości projektów prawie 92 mln złotych. Wiejskie gminy ubiegają się w sumie o prawie 52 mln złotych dofinansowania, przy czym kwota zarezerwowana na ten konkurs to nieco ponad 41 mln zł. – Zakładamy jednak, że po przeprowadzonych przetargach możemy uzyskać oszczędności, co pozwoli na dofinansowanie pozostałych projektów – mówi Mirosława Mochocka, kierownik Biura PROW w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego. Pierwsza edycję tego programu” Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego” realizowana była w latach 2004 – 2006. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej w województwie świętokrzyskim udało się zrealizować ponad 80 projektów odnowy wsi, które zostały dofinansowane z funduszy unijnych kwotą ponad 20 mln zł. Pomysłów na wykorzystanie tych pieniędzy nie brakowało- modernizowane były obiekty oświatowe, kulturalne i rekreacyjne, budowane kompleksy sportowe, powstawały ośrodki twórczości ludowej. W gminie Chmielnik zmodernizowano boisko sportowe przy ulicy Dygasińskiego w Chmielniku, w samym Piekoszowie zagospodarowane zostały tereny służące rekreacji i wypoczynkowi, w Rakowie powstał kompleks rekreacyjno – sportowy. Z kolei w gminie Miedziana Góra, dzięki funduszom z „Odnowy wsi” zagospodarowany został Zakład Wielkopiecowy w Bobrzy; w Pierzchnicy przebudowany rynek, w gminie Zagnańsk – centrum Kajetanowa, a gmina Łagów zdecydowała się na utworzenie Ośrodka Twórczości Ludowej we wsi Sędek.