Spotkania Zarządu

Marszałek oraz członkowie Zarządu Województwa uczestniczyli  w spotkaniu – śniadaniu wielkanocnym z parlamentarzystami Ziemi Świętokrzyskiej.

Możliwości dofinansowania z funduszy unijnych budowy kanalizacji w gminie Łoniów dotyczyć będzie spotkanie marszałka Adama Jarubasa z wójtem Łoniowa Szymonem Kołaczem.

Gościem marszałka będzie także kielecki artysta Andrzej Syska – Szafrański, który chce wystawić w Brukseli swoje prace m. in. 12 metrową „Panoramę Świętokrzyską”, która przedstawia pobyt strzelców Józefa Piłsudskiego w Kielcach w sierpniu i wrześniu 1914 roku.

Dziś w Targach Kielce odbywają się organizowane już po raz dwunasty Ogólnopolskie Targi Pracy. Dla osób pozostających bez pracy to szansa na uzyskanie fachowej pomocy, a także znalezienie zatrudnienia. Gościem targów będzie marszałek Adam Jarubas.

***

O budowie sieci szerokopasmowego Internetu w ramach programu „Rozwój Polski Wschodniej” mowa będzie w Lublinie, podczas spotkanie przedstawicieli pięciu województw Polski Wschodniej. W spotkaniu udział wezmą Lech Janiszewski, członek Zarządu Województwa oraz Andrzej Sztokfisz, pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Informatyzacji. Na budowę sieci szerokopasmowego Internetu regiony ściany wschodniej mają w sumie 300 mln euro, z tego ok. 50 mln euro przypada dla województwa świętokrzyskiego. 

 ***

W Warszawie na temat realizacji filmu promującego region świętokrzyski i Zamek Krzyżtopór Marcin Perz, członek Zarządu Województwa rozmawiał będzie z reżyserem Michałem Kwiecińskim.