Posiedzenia

Przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas oraz dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Jacek Kowalczyk uczestniczyć będą w posiedzeniu Stałej Konferencji Współpracy Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas oraz dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Jacek Kowalczyk uczestniczyć będą w posiedzeniu Stałej Konferencji Współpracy Województwa Świętokrzyskiego. W programie m.in. omówienie sposobu realizacji zadań wynikających z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, prezentacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i podjęcie uchwały w sprawie jego zaopiniowania, prezentacja systemu instytucjonalnego wdrażania RPO i części regionalnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gośćmi spotkania będą Władysław Ortyl, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz minister Przemysław Gosiewski, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.