Posiedzenia

W Bałtowie marszałek Adam Jarubas uczestniczył w sesji Rady Gminy.

W Bałtowie marszałek Adam Jarubas uczestniczył w sesji Rady Gminy.

 

Marek Kwitek, członek Zarządu Województwa uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach.

 

Marek Gos, członek Zarządu Województwa wziął udział w obradach Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach.