Spotkania

Podsumowania realizacji programu „Bezpieczny powiat” w województwie świętokrzyskim oraz możliwości finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego planowanych do realizacji inwestycji gminnych dotyczyło spotkanie burmistrza Skalbmierza Michała Markiewicza z marszałkiem Adamem Jarubasem.

Podsumowania realizacji programu „Bezpieczny powiat” w województwie świętokrzyskim oraz możliwości finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego planowanych do realizacji inwestycji gminnych dotyczyło spotkanie burmistrza Skalbmierza Michała Markiewicza z marszałkiem Adamem Jarubasem.


* * *


Wicemarszałek Zdzisław Wrzałka spotkał się we Włoszczowie z władzami miasta i gminy. Rozmowa dotyczyła inwestycji planowanych do realizacji przez Włoszczowę, a przewidzianych do współfinansowania z funduszy unijnych.