“Na szlaku”

Polska Agencja Prasowa

O dwa nowe, atrakcyjne szlaki turystyczne – “literacki” dla zmotoryzowanych i “pielgrzymkowy” dla rowerzystów – i o samorządowy portal internetowy poświęcony turystyce wzbogaci się w tym roku Województwo Świętokrzyskie. Regionalna Organizacja Turystyczna (ROT) otrzymała z Ministerstwa Gospodarki ponad 200 tys. zł dotacji na te przedsięwzięcia.

“Świętokrzyski szlak literacki” połączy miasta związane z życiem i twórczością wielkich pisarzy – m.in. Nagłowice Mikołaja Reja, Oblęgorek Henryka Sienkiewicza, Sandomierz Jarosława Iwaszkiewicza oraz rodzinne okolice Stefana Żeromskiego i Witolda Gombrowicza. Dotacja na odpowiednie oznakowanie i opisanie tych miejsc sięga 110 tys. zł – poinformował w piątek Jacek Kowalczyk z Urzędu Marszałkowskiego, prezes ROT w Kielcach.

Z kolei 700-kilometrowy szlak rowerowo-pielgrzymkowy “Miejsca Mocy” połączy świętokrzyskie sanktuaria i miejscowości słynące z cennych zabytków lub innych atrakcji, m.in. Święty Krzyż, pustelnię “Złotego Lasu” w Rytwianach, Sandomierz, Kielce, zespół pałacowy w Kurozwękach, zamek Krzyżtopór w Ujeździe, stary zakład hutniczy w Maleńcu, Bałtowski Park Jurajski i Busko-Zdrój.

“Chcemy, aby nowe propozycje dla turystów stały się ofertą m.in. dla szkół. Ponieważ wycieczek szkolnych przybywa do naszego regionu coraz mniej, zamierzamy zachęcić młodzież do przyjazdu w Świętokrzyskie wydaniem specjalnej mapy i przewodnika w kilku językach” – powiedział Kowalczyk.

W portalu internetowym przeznaczonym dla samorządowców i przedsiębiorców można znaleźć informacje i wskazówki dotyczące pozyskiwania funduszy na rozwój turystyki.

Spośród 118 konkursowych projektów, przedłożonych Ministerstwu Gospodarki do dofinansowania, resort rekomendował ogółem 39, w tym trzy z województwa świętokrzyskiego – sprecyzował Kowalczyk.