Spotkania, uroczystości

Gośćmi marszałka Adama Jarubasa byli Wojciech Bernatowicz – prezydent Starachowic i Roman Wojcieszek – prezydent Skarżyska Kamiennej. Rozmawiano o możliwościach utworzenia w tych miastach Inkubatorów Przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie takie planowane jest także w gminie Bieliny.

Marszałek Adam Jarubas spotka się także z burmistrzem Chęcin Robertem Jaworskim. Tematem rozmowy będzie propozycja rektora Uniwersytetu Warszawskiego dotycząca budowy w Chęcinach centrum dydaktyczno – szkoleniowego. – Gmina Chęciny jest rajem dla geologów i taki ośrodek miałby możliwość zaistnienia. Chcielibyśmy, aby marszałek objął patronat nad realizacją tego projektu – powiedział przed spotkaniem burmistrz Jaworski.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach odbierze dzisiaj Certyfikat Akredytacyjny. Przyznany jest on  przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia na okres 3 lat. W uroczystości wręczenia wezmą udział marszałek Adam Jarubas,  Wicemarszałek Zdzisław Wrzałka oraz członek Zarządu Województwa Marek Gos.

***

Wicemarszałek Zdzisław Wrzałka będzie gościem gali wręczenia statuetek laureatom tegorocznej edycji Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego „Laur Świętokrzyski”.