Spotkania zarządu

Marszałek Adam Jarubas spotkał się z wójtem Lipnika Józefem Bulirą. Wójt zaprosił marszałka do udziału w Komitecie Honorowym budowy pomnika „Czynu Legionowego” upamiętniającego ppłk. Antoniego Jabłońskiego.

Marszałek Adam Jarubas spotkał się z wójtem Lipnika Józefem Bulirą. Wójt zaprosił marszałka do udziału w Komitecie Honorowym budowy pomnika „Czynu Legionowego” upamiętniającego ppłk. Antoniego Jabłońskiego.
Podpułkownik Antoni Jabłoński „Zdzisław”, jeden z najdzielniejszych polskich kawalerzystów, najmłodszy wiekiem żołnierz „Siódemki” z pierwszych dni sierpnia 1914, oficer pierwszego pułku ułanów Beliny, więzień Beniaminowa, organizator i dowódca 11 pułku ułanów Legionowych w czasie wojny, kawaler Krzyża Virtuti Militarii – urodził się w Usarzowie, na Ziemi Sandomierskiej 13 czerwca 1896 r. Był członkiem Zarzewia, strzelcem i wiernym żołnierzem Józefa Piłsudskiego, wybitnie uzdolnionym oficerem sztabu. Zginął w 24 roku życia, 12 października 1920 roku pod Nową Sieniawką nad Bohem, w jednej z ostatnich walk, gdy osobiście dowodził w pierwszej linii 11 pułkiem ułanów Legionowych.

* * *

Marek Kwitek, członek Zarządu Województwa  spotkał się ze starostą starachowickim Andrzejem Matynią. Rozmowa dotyczyła organizacji Dni Polsko – Ukraińskich w Starachowicach i możliwości wsparcia przez Samorząd Województwa przyjazdu zespołów dziecięcych z Obwodu Barskiego. Omówiono także kwestię lobbowania na rzecz utworzenia filii konsulatu w Winnicy na Ukrainie.

Na temat zapłaty za kolekcję dzieł sztuki należącej do rodziny Wielopolskich a znajdującej się w Muzeum Narodowym w Kielcach dyrektor placówki Krzysztof Urbański rozmawiał z Markiem Kwitkiem.

Gościem Marka Kwitka był także Dariusz Kalina z Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach.

* * *

Zadań realizowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych dotyczyło spotkanie Marka Gosa, członka Zarządu Województwa z prezesem zarządu PFRON Warszawa Ryszardem Wijasem.