Podpisano Kontrakt Wojewódzki

Dzisiaj marszałek Adam Jarubas, prezydent Kielc Wojciech Lubawski oraz starostowie: opatowski, skarżyski i starachowicki podpisali Kontrakt Wojewódzki, w którym określone zostały zasady współfinansowania z budżetu państwa budowy lotniska w Obicach oraz budowy i modernizacji szpitali w Opatowie, Skarżysku i Starachowicach.

Dzisiaj marszałek Adam Jarubas, prezydent Kielc Wojciech Lubawski oraz starostowie: opatowski, skarżyski i starachowicki podpisali Kontrakt Wojewódzki, w którym określone zostały zasady współfinansowania z budżetu państwa budowy lotniska w Obicach oraz budowy i modernizacji szpitali w Opatowie, Skarżysku i Starachowicach.