Zmodernizowane ulice w Skalbmierzu

Zakończył się pierwszy etap przebudowy dwóch dróg wojewódzkich w obrębie Skalbmierza. Nowy wygląd zyskały ulice Witosa, Andersa oraz plac Marii Curie – Skłodowskiej, położono nowe chodniki i wyremontowano zatoczki autobusowe. W uroczystym oddaniu inwestycji, współfinansowanej przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz uczestniczył przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk i wicemarszałek Zdzisław Wrzałka.

Zakończył się pierwszy etap przebudowy dwóch dróg wojewódzkich w obrębie Skalbmierza. Nowy wygląd zyskały ulice Witosa, Andersa oraz plac Marii Curie – Skłodowskiej, położono nowe chodniki i wyremontowano zatoczki autobusowe. W uroczystym oddaniu inwestycji, współfinansowanej przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz uczestniczył przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk i wicemarszałek Zdzisław Wrzałka.
Przebudowę dróg wojewódzkich nr 768 (Jędrzejów – Brzesko) oraz 783 (Olkusz – Skalbmierz) w granicach administracyjnych Skalbmierza podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich przewidywał przebudowę drogi wojewódzkiej nr 768 w ciągu ulic Witosa, Andersa, placu M. Curie – Skłodowskiej i częściowo ulicy Sokoła. Drugi etap to przebudowa drogi nr 783 w ciągu ulicy Sokoła.   
Modernizacja została zaprojektowana na podstawie analizy natężenia ruchu i przepustowości ruchu samochodowego przez Skalbmierz. Poprawiona została geometria skrzyżowań oraz skorygowany spadek nawierzchni, gwarantujący sprawny odpływ wód deszczowych. Ulice zostały odwodnione, położono nowe chodniki z kostki brukowej i wyremontowano zatoczki autobusowe.
Całkowita wartość robót drogowych i kanalizacyjnych to 1 mln 122 tys. złotych. Współinwestorami przebudowy drogi wojewódzkiej nr 768 w Skalbmierzu byli: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, który wyłożył 922,4 tys. zł oraz Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz – 200 tys. zł.
Remontowane ulice zyskały również nowe oświetlenie i zieleńce. Ich wykonanie ( koszt 40 tys. zł)  sfinansował Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu.