Spotkanie przewodniczących rad miejskich i rad gmin z powiatu kieleckiego

W Tumlinie marszałek Adam Jarubas uczestniczył w spotkaniu przewodniczących rad miejskich i rad gmin z powiatu kieleckiego.

W Tumlinie marszałek Adam Jarubas uczestniczył w spotkaniu przewodniczących rad miejskich i rad gmin z powiatu kieleckiego.