Szansa w odnawialnych źródłach energii

W siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej odbyła się zamykająca projekt „AGROENERGETYKA – szansa dla świętokrzyskich rolników”, konferencja „Wpływ odnawialnych źródeł energii na bezpieczeństwo energetyczne Regionu”.

W siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej odbyła się zamykająca projekt „AGROENERGETYKA – szansa dla świętokrzyskich rolników”, konferencja „Wpływ odnawialnych źródeł energii na bezpieczeństwo energetyczne Regionu”.

Celem zorganizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego spotkania było omówienie tendencji europejskich i wpływu odnawialnych źródeł energii na bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz przedstawienie stanu wykorzystania energii odnawialnej w regionie.

Udział w konferencji wzięli specjaliści do spraw rolnictwa i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorstwa innowacyjne, instytucje wsparcia biznesu oraz władze samorządowe. Gościem honorowym był premier, a obecnie eurodeputowany, prof. Jerzy Buzek, który omówił zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz znaczenie unijnego 7 Programu Ramowego (obejmuje fundusze na badania i innowacyjność) dla przyspieszenia rozwoju gospodarczego Polski. W spotkaniu uczestniczył również poseł do Parlamentu Europejskiego, Czesław Siekierski.

Ocenę stanu bieżącego produkcji energii odnawialnej województwa świętokrzyskiego, oczekiwania Unii Europejskiej oraz podsumowania projektu Agroenergetyka dokonał Włodzimierz Grochal – koordynator projektu. Jego zdaniem dzięki realizacji projektu „Agroenergetyka szansa dla świętokrzyskich rolników” nastąpi pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości na rzecz zagospodarowania nieużytków i użytków rolnych do uprawy roślin energetycznych. – W ramach projektu zorganizowano 202 szkolenia dla rolników, po 2 szkolenia w każdej gminie. Grupy szkoleniowe liczyły średnio 20 osób. W temacie upraw energetycznych przeszkolonych zostało ponad 4700 rolników – poinformował Włodzimierz Grochal. Realizatorzy projektu deklarują także pomoc w pozyskiwaniu kredytów na założenie plantacji oraz w podpisywaniu umów przedwstępnych na kontrakcję dostaw.

Już teraz uprawy energetyczne w regionie obejmują prawie 1000 hektarów. Pomysłodawcy projektu powołali Konsorcjum, które zobowiązało się, że od 2008 roku dostarczać będzie do Elektrociepłowni Kielce 30 tys. ton biomasy rocznie, która wykorzystywana będzie do produkcji czystej ekologicznie energii. Zgodnie z decyzjami Unii Europejskiej, do 2020 roku Polska musi w całej produkcji energetycznej osiągnąć poziom 14 procent energii odnawialnej. Tymczasem obecnie w Świętokrzyskiem z odnawialnych źródeł energii powstaje niespełna 1 procent wytwarzanej energii.

Zdaniem marszałka Adama Jarubasa projekt „Agroenergetyka szansa dla świętokrzyskich rolników” ma wielkie znaczenie dla regionu. – Energia odnawialna jest ważna nie tylko dlatego, że do jej wytwarzania obligują nas decyzje Unii Europejskiej, ale może stanowić doskonałe źródło dochodu dla wielu rolników i przedsiębiorców. Nie do przecenienia jest tu również świadomość ekologiczna i wpływ na ochronę środowiska. Wszyscy chcemy żyć w czystym, nieskażonym środowisku. A ta produkcja z pewnością się do tego przyczyni – podkreślał marszałek Jarubas.