Uroczystości, spotkania

Marszałek Adam Jarubas uczestniczył w obchodach jubileuszu XV – lecia działalności Fundacji Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu połączonych z posiedzeniem Rady Fundacji.

Wicemarszałek Zdzisław Wrzałka uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki „Lotnisko Kielce”.

* * *

Marszałek Adam Jarubas uczestniczył w obchodach jubileuszu XV – lecia działalności Fundacji Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu połączonych z posiedzeniem Rady Fundacji.