Wycinka czasowo wstrzymana

Wycinka drzew i krzewów, zaplanowana w ramach porządkowania lotniska w Masłowie została czasowo wstrzymana. Powodem jest okres lęgowy ptaków.

Wycinka drzew i krzewów, zaplanowana w ramach porządkowania lotniska w Masłowie została czasowo wstrzymana. Powodem jest okres lęgowy ptaków.
– Otrzymaliśmy pismo od Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, że ze względu na okres lęgowy musimy wstrzymać tę wycinkę – informuje wicemarszałek Zdzisław Wrzałka. – Mimo iż mieliśmy już ogłoszony przetarg na te prace, a potencjalni wykonawcy złożyli swoje oferty, zawiesiliśmy jego rozstrzygnięcie. Przepisy są tu jednoznaczne. Musimy poczekać na zakończenie okresu lęgowego – mówi wicemarszałek.