Bez zastrzeżeń

O 10 procent wzrosła średnio miesięcznie liczba porad udzielanych w poradniach Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach, a sytuacja finansowa placówki jest dobra – takie są wyniki kontroli okresowej, przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w kieleckim szpitalu.

O 10 procent wzrosła średnio miesięcznie liczba porad udzielanych w poradniach Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach, a sytuacja finansowa placówki jest dobra – takie są wyniki kontroli okresowej, przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w kieleckim szpitalu.
Kontrolerzy badali zarówno zadania statutowe dotyczące dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, jak i sytuację finansową jednostki. Sytuacja ta poprawia się –  szpital zakończył ubiegły rok na plusie, z 85 tys. złotych nadwyżki. Zaleceń pokontrolnych nie było, a Zarząd Województwa przyjął dzisiaj informację z kontroli.

***

Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd Województwa zdecydował też o przekazaniu 280 tysięcy złotych na remont elewacji budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. Pieniądze pochodzą z budżetu samorządu województwa, z puli przeznaczonej na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.