Spotkania

Marszałek Adam Jarubas spotkał się z Haliną Cecot, przewodniczącą Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki”.

Marszałek Adam Jarubas spotkał się z Haliną Cecot, przewodniczącą Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki”.

* * *

Na temat ewentualnego zakupu kolejnych szynobusów dla województwa świętokrzyskiego wicemarszałek Zdzisław Wrzałka rozmawiał z członkiem zarządu firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S. A. Zygfrydem Żurawskim.

Wicemarszałek spotka się także z prezesem spółki „Lotnisko Kielce” Jarosławem Soją oraz członkiem Rady Nadzorczej spółki Janem Młynarczykiem. Omówione zostaną sprawy związane z obchodami 70 – lecia lotniska.

* * *

Marcin Perz, członek Zarządu Województwa spotka się z Szymonem Mazurkiewiczem, kierownikiem Biura Projektów Aktywizujących Gospodarczo Miasto Kielce. Rozmowa dotyczyć będzie projektów w zakresie promocji gospodarczej 5 województw Polski Wschodniej  w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej. – Chcemy ustalić zasady ewentualnej współpracy z Kielcami w ramach tego projektu. W latach 2007 – 2013 możemy dostać z unii europejskiej 1, 6 miliona euro na promocję gospodarczą województwa, w tym np. udział w europejskich
i światowych targach inwestycyjnych – powiedział przed spotkaniem Marcin Perz.

* * *

Marek Gos, członek Zarządu Województwa uczestniczy w spotkaniu poświęconym uregulowaniu rzek na terenie gmin Bodzechów i Ćmielów.

* * *

Spraw związanych z funkcjonowaniem Teatru im. Stefana Żeromskiego dotyczyć będzie rozmowa Marka Kwitka, członka Zarządu Województwa z dyrektorem Piotrem Szczerskim.