Z prac Departamentów

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki


Na zaproszenie Prezesa Zarządu Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji START w Kielcach dyrektor Departamentu Jacek Kowalczyk wziął udział w uroczystości wręczenia nagród zwycięzcom I Wojewódzkiego Turnieju Boccia. Uczestnikami turnieju byli podopieczni ośrodków szkolno-wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej oraz domów pomocy społecznej w terenu województwa świętokrzyskiego.

Jacek Kowalczyk uczestniczył także w Zgromadzeniu Delegatów Świętokrzyskiej Federacji Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska”.

Spotkał się również z zastępcą burmistrza Kunowa Włodzimierzem Szczałubą. Rozmowa dotyczyła planowanych na terenie miasta i gminy inwestycji turystycznych oraz współpracy przy organizacji imprez kulturalnych w 2007 roku.