Z prac Departamentów

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Na zaproszenie dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu weźmie udział w otwarciu wystawy malarstwa Marka Sapetto, zorganizowanej w Galerii BWA „Piwnice” w Kielcach.

Dzisiaj odbędzie się posiedzenie Rady Muzeum Wsi Kieleckiej. W tematyce obrad m. in. podsumowanie działalności merytorycznej instytucji w 2006 roku, przyjęcie sprawozdania finansowego za ubiegły rok oraz zatwierdzenie planu działalności merytorycznej oraz planu finansowego na 2007 rok. W spotkaniu uczestniczyć będzie Małgorzata Kowalińska, zastępca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

W sobotę, Jacek Kowalczyk weźmie udział w rozpoczęciu zawodów tenisowych pn. Wiosenne granie – Akademia Tenisa Disney Chanel, w których udział wezmą dzieci do lat 10.

Na Świętym Krzyżu rozpocznie się „Jarmark Świętokrzyski” – impreza promująca Święty Krzyż, walory turystyczne regionu świętokrzyskiego oraz oferty gospodarstw agroturystycznych. Jednym z współorganizatorów jarmarku jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

W niedzielę, na zaproszenie dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej Jacek Kowalczyk weźmie udział w imprezie pn. III Piknik Strażacki, zorganizowanej w Parku Etnograficznym w Tokarni.