Spotkanie Z Marszałkiem W Sprawie Miast Północy (3)

Miasta północy łączą siły

O pomyśle stworzenia przez cztery miasta północy naszego regionu – Skarżysko-Kamienną, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski i Starachowice – wspólnego obszaru strategicznej interwencji rozmawiano podczas spotkania, które odbyło się w piątek 28 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.


Podczas spotkania, w którym uczestniczył marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, samorządowcy zastanawiali się, czy pomysł stworzenia obszaru strategicznej interwencji Miasta Północy można wpisać w tworzoną właśnie Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Bez wątpienia Skarżysko-Kamienną, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski i Starachowice łączy wspólna historia związana z rozwojem Centralnego Okręgu Przemysłowego, który spowodował, że do dziś na tym terenie rozwija się przemysł metalowo-odlewniczy. Bolączką czterech miast jest niekorzystna sytuacja demograficzna, wysoki poziom bezrobocia i niska dynamika dochodów samorządów.
Czy połączenie sił, m.in. w staraniu się o wsparcie w przyszłej perspektywie unijnej, będzie lekarstwem na te problemy?
– Uważam, że jest to projekt, nad którym warto się pochylić, ale też Miasta Północy muszą mieć pomysł na wspólne działania, które wpiszą się w nową perspektywę unijną – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski.
Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego podkreślił, że od samorządów zależy, w jakiej formie i z naciskiem na jakie cele zostanie zaproponowany OSI Miasta Północy. – Pamiętać należy jednak o tym, że musi to być przedsięwzięcie spójne, poparte ponadgminną strategią – zauważył dyrektor Jacek Sułek, a zastępca dyrektora departamentu Tomasz Janusz dodał, że gminy, które zechcą przystąpić do współpracy w ramach Miast Północy, muszą sobie wytyczyć cele, obszary działania i priorytetowe projekty, a to będzie wymagało kompromisu.
Obecni na spotkaniu samorządowcy z czterech miast podkreślili, że w ramach współdziałania chcieliby realizować projekty kompleksowo rozwiązujące problemy ich społeczności, m.in. w zakresie transportu zbiorowego, gospodarki odpadami, modernizacji i zagospodarowania zbiorników retencyjnych będących pozostałością po funkcjonowaniu COP.
Ostatecznie ustalono, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni samorządowcy ze Skarżyska-Kamiennej, Końskich, Ostrowca Świętokrzyskiego i Starachowic przedstawią wstępną koncepcję dotyczącą OSI Miasta Północy.

Galeria zdjęć