Pamiątkowe Zdjęcie Uczestników Spotkania

Międzynarodowe spotkanie młodzieży

Wymiana doświadczeń na temat polityki młodzieżowej i aktywności obywatelskiej młodych Europejczyków to główne tematy zorganizowanego w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach międzynarodowego spotkania radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice, Stowarzyszenia  Rozprawy o Europie oraz uczestników projektu „First Step to Europe” z programu Erasmus + Akcja KA2. W wydarzeniu udział wzięli przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś oraz dyrektor Kancelarii Sejmiku Marta Solińska-Pela.

Uczestników spotkania powitała przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Veronika Kurdybakha, która podkreśliła jak ważne w tym trudnym dla wszystkich czasie jest wspieranie młodzieży oraz zachęcała do tego, aby młodzież wspierała się nawzajem. – Na pewno sprzyjają temu spotkania, takie jak to dzisiejsze, gdy możemy wymienić się swoimi doświadczeniami, pomysłami oraz nawiązać nowe, ciekawe znajomości – mówiła przewodnicząca.

Swoimi poglądami na temat polityki młodzieżowej oraz pomysłami na promocję aktywności społecznej, z polskimi kolegami wymienili się przedstawiciele Academy for Active Youth z Bułgarii, Mobility Opportunities Happening APS z Włoch oraz Innovating Activities in Education, Tourism, Health and Interculturality z Grecji.

Od przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia, zagraniczni goście dowiedzieli się m.in. jak w Świętokrzyskiem kreowana jest polityka na rzecz młodzieży, a także, jak cenne inicjatywy przynosi współpraca ze środowiskami młodzieżowymi: – Świętokrzyska młodzież gości dziś swoich przyjaciół z trzech europejskich krajów – Włoch, Grecji i Bułgarii. Cieszę się, że mamy okazję porozmawiać o ważnej roli, jaką młodzież ma dziś w życiu społecznym oraz wymienić się swoimi dobrymi praktykami w zakresie polityki młodzieżowej.

Z kolei radna Katarzyna Szymańska przybliżyła działalność Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz podejmowane przez to gremium inicjatywy na rzecz młodych mieszkańców regionu.

 

Galeria zdjęć