Posiedzenie Zarzadu Województwa W Dniu 30 Marca 2022 Roku

Jesteśmy bliżej projektu Obice

Budowa drogi zapewniającej otwarcie komunikacyjne terenów w Obicach – takie są zamierzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Ma to być ważny krok w realizacji planów utworzenia na tym obszarze terenów inwestycyjnych.

Obradujący w środę, 30 marca Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia woli budowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Obice, łączącej drogi: krajową nr 73 z wojewódzką nr 766. Dzięki nowej arterii nastąpiłoby otwarcie komunikacyjne terenów, na których jeszcze kilka lat temu miało powstać lotnisko. Dziś już wiadomo, że przedsięwzięcie to nie zostanie zrealizowane, realne natomiast wydaje się wykorzystanie ogromnej powierzchni w Obicach na tereny inwestycyjne, które byłyby jedynym z kół zamachowych rozwoju województwa.

– Z terenami w Obicach wiążemy duże nadzieje na stworzenie atrakcyjnych warunków dla przyciągania do naszego regionu zewnętrznych inwestorów – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – W Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ zawarto  zapis wskazujący na wysoki potencjał rozwojowy tego obszaru. Odpowiednie jego przygotowanie jako terenu inwestycyjnego, może stworzyć unikalny w skali kraju projekt rozwojowy. Ponadto, w Strategii wskazano, że podjęte zostaną działania zmierzające do uregulowania stanu prawnego, przygotowania koncepcji funkcjonowania oraz dokumentacji dla tego terenu.

Jak podkreśla marszałek Bętkowski, przyjęta przez Zarząd uchwała jest kolejnym ważnym krokiem w realizacji tych zamierzeń. Przypomnijmy, że w marcu ubiegłego roku z władzami samorządowymi Kielc, Morawicy i Chmielnika podpisano list intencyjny, w którym zgodnie wyrażono wolę współpracy, mającą na celu utworzenie strefy inwestycyjnej na terenach w Obicach. Budowę wspomnianej linii komunikacyjnej uznano za jedno z kluczowych zadań dla rozwoju województwa.

– Zarząd Województwa, wyrażając wolę budowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Obice, podejmuje również  kolejne działanie mające na celu zapewnienie środków na opracowanie dla tej inwestycji koncepcji programowo-przestrzennej – dodaje marszałek Bętkowski. – Zdajemy sobie sprawę, że powstanie terenów inwestycyjnych w Obicach to przedsięwzięcie długofalowe, wymagające ogromnych nakładów finansowych wykraczających poza obecną perspektywę unijną. Oczywiście ostateczne decyzje w sprawie zgody na budowę drogi jako wojewódzkiej podejmą radni województwa na jednej z najbliższych sesji – dodaje marszałek.