Gratulacje Dla świętokrzyskich Studentów Za Innowacyjne Wynalazki (5)

Sukces międzynarodowy Studentów Wynalazców

31 marca Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Andrzej Bętkowski spotkał się  w Politechnice Świętokrzyskiej  z laureatami Ogólnopolskiego Konkursu ,,Student-Wynalazca”.

To przedsięwzięcie jest  realizowane przez Politechnikę Świętokrzyską od 2010 roku. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem w środowisku akademickim. Laureaci Konkursu zdobywają rokrocznie liczne medale podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków Geneva  Inventions oraz podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy wynalazków IWIS.

Laureaci XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca zdobyli pięć medali podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków Geneva Inventions 2022, która odbyła się w dniach 16-20 marca 2022 roku. Geneva Inventions jest jedną z największych i najbardziej prestiżowych wystaw wynalazków na świecie. Międzynarodowe jury przyznało Laureatom Konkursu jeden złoty, trzy srebrne oraz jeden brązowy medal, za rozwiązania, które są wynikiem działalności naukowo-badawczej zespołów badawczych, w skład których wchodzą studenci, pracownicy naukowi polskich uczelni i przedsiębiorcy. Wyniki wystawy zostały uroczyście ogłoszone w Politechnice Świętokrzyskiej podczas spotkania Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z Twórcami – Laureatami Konkursu, więcej na stronie https://tu.kielce.pl/sukces-wynalazcow/.

W tegorocznej XII edycji Karolina Janus i Jakub Krasowski z Politechniki Świętokrzyskiej za swoje wynalazki otrzymali nagrodę główną (wśród 5 takich nagród ).

Wśród 5 wyróżnionych znalazła się Anna Wrzochal z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Przyznano też 7 nagród specjalnych Dwie z nich otrzymali studenci kieleckich uczelni: Laura Frydel  z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Andrzej Grycz z Politechniki Świętokrzyskiej.

Pan Marszałek po spotkaniu z laureatami konkursu miał okazję obejrzeć laboratoria CENWIS – unikatowe interdyscyplinarne Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego, wyposażone w najnowocześniejszą w kraju i na świecie infrastrukturę badawczo-rozwojową,

Politechnika Świętokrzyska to nowoczesna uczelnia techniczna, jedyna w woj. świętokrzyskim. Ponad 130 laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę pozwala na prowadzenie badań naukowych i realizację zadań dydaktycznych na najwyższym światowym poziomie. Unikalne w skali kraju Centrum Laserowych Technologii Metali (wspólna jednostka Politechniki I Polskiej Akademii Nauk), Centrum Naukowo-Wdrożeniowe, posiadają pełne zaplecze do prowadzenia badań. Ogromne inwestycje w bazę laboratoryjną spowodowały, że Uczelnia znalazła się w gronie najlepiej wyposażonych  w kraju, a nawet  w Europie, jeśli chodzi o aparaturę badawczą. Więcej na stronach:

https://youtu.be/JAGyp4q3dds

https://cenwis.tu.kielce.pl/

https://ott.tu.kielce.pl/

Dobre kontakty ze środowiskiem biznesowym sprawiają, że absolwenci uczelni są chętnie zatrudniani przez pracodawców. Ponad 90 % procent ankietowanych znajduje zatrudnienie tuż po ukończeniu studiów. Siłą Politechniki Świętokrzyskiej są kreatywni studenci. Tu realizują swoje pasje, zdobywają nagrody w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Wizytówką są tzw. łaziki marsjańskie  i bolidy elektryczne.

Uczelnia nie tylko zapewnia rozwój umysłu. Rozbudowana jest baza socjalna, kulturalna  i sportowa uczelni. Studenci mają do dyspozycji wielofunkcyjny stadion lekkoatletyczny  i halę sportową.