Mieszkaniowe wsparcie dla osób chorujących psychicznie

Mieszkaniowe wsparcie dla osób chorujących psychicznie

Wicemarszałek Renata Janik uczestniczyła w spotkaniu roboczym dotyczącym realizacji pilotażowego projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”. Przedsięwzięcie zakłada powstanie w Wiśniówce w gminie Masłów mieszkań wspomaganych dla osób, które przynajmniej dwa razy przebywały w szpitalu ze względu na swoją chorobę, które przeszły kryzys, ale nie wymagają już całodobowej opieki lekarskie.


O projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozmawiali ks. dr Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, Jolanta Kowalik-Pietrzyk, specjalista ds. merytorycznych w projekcie Caritas Diecezji Kieleckiej, Tomasz Lato, wójt gminy Masłów, Aneta Kułak, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie oraz Barbara Jakacka- Green, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.
Spotkanie rozpoczęła wicemarszałek Renata Janik, która przywitała zaproszonych gości.
– Bardzo się cieszę, z Państwa udziału w tym spotkaniu. To pozwoli nam na wspólne omówienie etapów realizacji tego projektu – mówiła Renata Janik.

Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie wraz z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym Misericordia, który realizuje projekt partnerski na obszarze województw: lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Partnerem z województwa podkarpackiego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie wraz ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”. Województwo świętokrzyskie reprezentuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, który wspólnie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Gminą Masłów przystąpił w tym roku do projektu.

Projekt ma na celu wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym. Projekt zostanie wdrożony i przetestowany na terenie 5 gmin zróżnicowanych pod względem sytuacji społeczno – gospodarczej, w tym: 3 gmin na terenie województwa lubelskiego, 1 gminy na terenie województwa podkarpackiego i 1 gminy na terenie województwa świętokrzyskiego.
W naszym województwie mieszkania wspomagane zostaną utworzone na pierwszym piętrze ośrodka zdrowia w Wiśniówce w gminie Masłów. W lokalach tych będą mogły zamieszkać osoby, które przynajmniej dwa razy przebywały w szpitalu ze względu na swoją chorobę, które przeszły kryzys, ale nie wymagają już całodobowej opieki lekarskie. W ramach realizowanego projektu planowane jest wsparcie dzienne, nadzór i fachowa pomoc medyczna.

Dzięki realizacji projektu poprawi się jakość usług realizowanych na rzecz osób chorujących psychicznie, zwiększy się dostęp do wysokiej jakości usług, a także zwiększą się szanse na lepsze funkcjonowanie osób chorujących psychicznie w środowisku lokalnym. Realizacja projektu wpłynie ponadto na poprawę jakości usług realizowanych na rzecz osób chorujących psychicznie, zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług, zapobieganie ponownemu umieszczeniu osoby chorującej psychicznie w szpitalu psychiatrycznym i/lub skierowaniu do placówki opieki całodobowej, zwiększenie szans na funkcjonowanie osób chorujących psychicznie w środowisku lokalnym.

Galeria zdjęć