Plakat Informujący O Mikołajkach W Rcnt

Mikołajki w Centrum Nauki Leonardo da Vinci

6 grudnia Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu organizuje w budynku Centrum Nauki Leonardo da Vinci Mikołajki. Wydarzenie odbędzie się w godzinach 8.00-16.00. Wejście do Centrum Nauki oraz warsztaty tematyczne odbywają się za odpłatnością, zgodnie z obowiązującym cennikiem, natomiast zwiedzający Centrum będą mogli dodatkowo skorzystać z przewidzianych w tym dniu bezpłatnych atrakcji.

Na przestrzeni wystawienniczej Centrum znajdować się będą stanowiska, przy których dzieci, młodzież i dorośli mogą własnoręcznie wykonać ulubione ozdoby świąteczne. W tym dniu nie może zabraknąć konkursów z nagrodami. Przygotowane zostaną dwa konkursy tematyczne. Jeden dotyczący Centrum Nauki Leonardo da Vinci, a drugi związany z Wydawnictwem Jedność, które jest fundatorem nagród dla uczestników.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą uczniowie oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach, którzy zaprezentują w Centrum Nauki własnoręcznie wykonane prace plastyczne.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: „Najciekawszy list do Świętego Mikołaja” klasy I-III oraz „Najpiękniejsza kartka świąteczna” klasy IV-VIII. Po rozstrzygnięciu konkursu uczniowie oraz pozostali goście Centrum Nauki wezmą udział w pokazie naukowym z wykorzystaniem ciekłego azotu, który przygotują pracownicy medyczni RCNT.

W Centrum Nauki przez cały czas trwania wydarzenia obecny będzie również Święty Mikołaj, który poprowadzi animacje dla dzieci.  Istnieje możliwość skorzystania z jego usług. Mikołaj może rozdać prezenty dzieciom. Rodzice, którzy chcieliby skorzystać z jego uprzejmości proszeni są  o kontakt telefoniczny: (41) 343-40-50 lub mailowy: aneta.slawek@rcnt.pl, pod którymi uzyskają informację, o której godzinie będzie można przekazać paczkę dla swojego dziecka.

Harmonogram:

8.00 – Otwarcie Centrum Nauki oraz rozpoczęcie wydarzenia i powitanie pierwszych gości.

8.30 – Przyjazd Św. Mikołaja; zabawy i animacje z Mikołajem dot. zwyczajów świątecznych

9.00 – Warsztaty naukowe w salach laboratoryjnych (na warsztaty obowiązują zapisy)

10.00- Warsztaty naukowe w salach laboratoryjnych (na warsztaty obowiązują zapisy)

10.00 – Prezentacja prac plastycznych  uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach oraz rozstrzygnięcie konkursu.

10.50 – Pokaz naukowy z wykorzystaniem ciekłego azotu przeprowadzony przez pracowników medycznych RCNT.

W trakcie całego wydarzenia na przestrzeni wystawienniczej Centrum Nauki będzie można skorzystać z dodatkowych stanowisk, przy których wykonywane będą ozdoby świąteczne.

Św. Mikołaj obecny będzie w czasie trwania całego wydarzenia.

Konkursy z nagrodami odbędą się na przestrzeni wystawienniczej Centrum Nauki o wyznaczonych porach: 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45