Uczestnicy warsztatów siedzą przy stole i dyskutują

Czas na markę „Świętokrzyskie Uzdrowiska”

W dniach 6-7 października 2022 r., w ramach Partnerstwa Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI), w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbyły się warsztaty dedykowane kreowaniu marki „Świętokrzyskie Uzdrowiska”.

Podczas warsztatów przeanalizowano rolę i korzyści powstania nowej marki terytorialnej, proces jej budowania od podstaw z uwzględnieniem potencjałów i wyróżników oraz ryzyka tego procesu. Utworzone grupy pracowały nad założeniami przedsięwzięcia marketingowego do wspólnej realizacji w ramach Partnerstwa: kampanii promocyjnej, wydarzenia lub festiwalu, strony internetowej i innych działań w sieci. Ustalały m.in. cele proponowanych przedsięwzięć, grupy docelowe, czas i miejsce realizacji, źródła finansowania oraz możliwe korzyści dla interesariuszy marki „Świętokrzyskie Uzdrowiska”.

Warsztaty poprowadził Adam Mikołajczyk – ekspert marketingu terytorialnego, brandingu, rozwoju miast i regionów, doradca Związku Miast Polskich, doświadczony trener i konsultant w projektach związanych z budowaniem marki, współtwórca marek terytorialnych, strategii marketingowych i strategii promocji dla JST w Polsce i za granicą. Współprowadzącymi warsztaty byli doradcy Związku Miast Polskich: Łukasz Strutyński oraz Jacek Woźniak.

Wydarzenie to było kolejnym z cyklu spotkań wokół tematu dzięki udziałowi Partnerstwa OSI w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego Plus realizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Fundację Fundusz Współpracy oraz Związek Miast Polskich.

W warsztatach udział wzięło około 40 osób, a wśród nich przedstawiciele partnerskich samorządów, tj.: Solca-Zdroju, Pińczowa, Kazimierzy Wielkiej, Buska-Zdroju, przedstawiciele lokalnych firm, podmiotów uzdrowiskowych i turystycznych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Galeria zdjęć