Img 9999

Mikołajki z sercem

Wicemarszałek Renata Janik uczestniczyła w corocznej mikołajkowej akcji, podczas której odwiedziła dzieci z niepełnosprawnościami ze specjalnych szkół i przedszkoli w Kielcach oraz podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie. Były słodkie niespodzianki, występy, mikołajkowe prezenty oraz bezcenne uśmiechy.

Organizatorzy akcji: biskup Marian Florczyk , insp. Marzena Piórkowska – naczelnik Wydziału Prewencji KWP Kielce, nadkom. Artur Putowski – naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP Kielce, Piotr Wawrzyk – poseł, wiceminister spraw zagranicznych, senator Krzysztof Słoń, Renata Janik – wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Bogdan Wenta – prezydent Miasta Kielce, Magdalena Fogiel – Litwinek – zastępca Komendanta Wojewódzkiego OHP w Kielcach, Arkadiusz Ślipikowski – radny Miasta Kielce sprawili 6 grudnia w ten wyczekiwany przez wszystkie dzieci dzień wiele radości podopiecznym specjalnych placówek.

Z prezentami odwiedzili oni dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kielcach, z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju „Droga do sukcesu”, z Niepublicznego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna”, z Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Terapeutyczno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.

Byli także u podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie. Placówka przeznaczona jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Przy Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie funkcjonuje „Warsztat Terapii Zajęciowej”, w którym organizowane są zajęcia zarówno dla mieszkanek DPS, jak i dla podopiecznych ze środowiska.