Powitanie Gości

Mikołajkowa integracja

W Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zagnańsku odbyła się mikołajkowa, udana zabawa integracyjna, do udziału w której zaproszono osoby z niepełnosprawnościami z terenu województwa świętokrzyskiego. Do wspólnej zabawy, dzielenia się radością i prezentami włączyła się wicemarszałek województwa Renata Janik, a także dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus oraz zastępca dyrektora Arkadiusz Ślipikowski i senator Krzysztof Słoń.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach wraz z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach zorganizowały spotkanie mikołajkowe dla osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa świętokrzyskiego. W wydarzeniu wzięło udział około 300 osób z niepełnosprawnościami oraz 100 opiekunów. Zaproszono m.in. podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej w Belnie, Końskich, zakładów aktywności zawodowej w Sandomierzu, Chmielniku, prowadzonego przez Caritas Kielce, Środowiskowego Domu Samopomocy w Józefinie.

W Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zagnańsku przez cały dzień nie brakowało aktywności. Organizatorzy zaplanowali dla uczestników wiele atrakcji, które zintegrowały wszystkich zgromadzonych. Były konkursy, taniec, zabawa, smaczny poczęstunek i świąteczne paczki dla każdego z uczestników.

Zaproszonym gościom w zabawach towarzyszyła wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus i zastępca dyrektora Arkadiusz Ślipikowski, a także senator Krzysztof Słoń.