Mikołajkowe spotkanie dla świętokrzyskich rodzin adopcyjnych i zawodowych rodzin zastępczych

Mikołajkowe spotkanie dla świętokrzyskich rodzin adopcyjnych i zawodowych rodzin zastępczych

W Hotelu Binkowski w Kielcach odbyło się 3 grudnia mikołajkowe spotkanie dla świętokrzyskich rodzin adopcyjnych i zawodowych rodzin zastępczych, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach – Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny w Kielcach.

We wspólnej zabawie z rodzinami udział wzięli: Renata Janik wicemarszałek woj. świętokrzyskiego, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus, zastępca dyrektora ROPS Arkadiusz Ślipikowski oraz dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego, Beata Wieczorek.

Zajęcia z animatorami, pyszny poczęstunek oraz wizyta Świętego Mikołaja to stałe punkty corocznych ,,mikołajek”, które zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. W tym roku w wydarzeniu uczestniczyło blisko 500 osób. Dla dzieci i dorosłych jest ono zarówno okazją do zabawy, jak również integracji, wzmocnienia więzi oraz wspierających rozmów.