Logo

Mikropożyczki dla przyszłych przedsiębiorców

Do 100 tysięcy złotych pożyczki na rozwój własnego biznesu na terenie województwa świętokrzyskiego oferuje Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości osobom niezatrudnionym, które ukończyły 29 lat. Mikropożyczki udzielane są ze środków wkładu Funduszu Funduszy oraz wkładu KSWP w ramach Poddziałania 10.04.01 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

Z mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą skorzystać bezrobotni w wieku powyżej 29 lat, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) czy bierne zawodowo, zamieszkujące województwo świętokrzyskie. W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne, wsparcie kierowane jest do osób z pierwszym lub drugim profilem pomocy.

Maksymalna kwota pożyczki to 100 tysięcy złotych, a maksymalny okres spłaty to 84 miesiące. Dodatkowo możliwa jest 12-sto miesięczna karencja w spłacie. Pieniądze można przeznaczyć na wydatki inwestycyjne, w tym na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty remontów, na środki obrotowe oraz inne np. reklamę czy koncesje.

Zgodnie z założeniami efektem działania ma być założenie ponad setki firm. Łącznie na realizację projektu mikropożyczek przeznaczono 40 mln złotych.

Lokalizacja