Obrady Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Z Dnia 24 Czerwca 2020

Miliony na walkę z COVID-19

Prawie 3,5 mln zł dodatkowego unijnego wsparcia dla szpitala wojewódzkiego w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Centrum Onkologii na zakup wyposażenia medycznego służącego do zwalczania koronawirusa – taką decyzję podjął obradujący w środę, 24 czerwca Zarząd Województwa.

Rośnie wartość tzw. tarczy zdrowotnej czyli unijnych funduszy przeznaczonych dla świętokrzyskich placówek służby zdrowia na walkę z COVID-19. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o zwiększeniu zakresu rzeczowego projektu realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

W ramach działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa lecznica na kieleckim Czarnowie wzbogaci się o innowacyjną technologię oczyszczania i uzdatniania powietrza w kanałach wentylacyjnych, pomieszczeniach oraz powierzchniach szpitalnych. Zakup technologii jest konieczny ze względu na występujące na terenie szpitala wojewódzkiego ryzyko zakażenia związane z pandemią. System oczyszczania i uzdatniania powietrza jest jedynym ze sposobów zwalczania COVID-19. Na jego zakup placówka otrzyma 1 mln 386 tys. zł unijnego wsparcia.

Natomiast do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii trafi echokardiograf z możliwością wykonywania badania ultrasonograficznego tkanki płucnej. Sprzęt ten będzie wykorzystywany w diagnostyce i ocenie przebiegu COVID-19 u chorych z rozpoznaniem nowotworu. Szpital zakupi również narzędzia i sprzęt niezbędny do wprowadzenia chirurgii rekonstrukcyjnej opartej na przeszczepach tkankowych z mikrozespoleniami naczyniowymi. Na zakup nowego sprzętu medycznego ŚCO otrzyma środki unijne w wysokości ponad 2 mln zł.

– To dobra wiadomość, że nasze placówki medyczne wzbogacą się o kolejny specjalistyczny sprzęt służący do walki z COVID-19 – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Szpitale to pierwsza linia frontu niezwykle trudnej i wyczerpującej walki z epidemią koronawirusa.
Wicemarszałek Marek Bogusławski podkreśla, że nowoczesne wyposażenie lecznic daje szansę na zwiększenie bezpieczeństwa epidemicznego, ograniczenie szerzenia się wirusa i skuteczniejsze jego leczenie. Dlatego tak ważna jest każda przeznaczona na ten cel złotówka.

Zakup sprzętu dla lecznicy wojewódzkiej na Czarnowie oraz kieleckiej onkologii realizowany będzie w ramach projektu „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 z Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.