Minister Pracy i Polityki Społecznej z wizytą w Świętokrzyskiem

Minister Pracy i Polityki Społecznej z wizytą w Świętokrzyskiem

Władysław Kosiniak – Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej gościł w Starachowicach i Skarżysku – Kamiennej, gdzie mówił o aktywizacji seniorów, pomocy dla rodzin wielodzietnych i walce z bezrobociem. Podczas spotkań towarzyszył mu Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

W Starachowicach, w Bibliotece Publicznej Minister Kosiniak – Kamysz spotkał się z mieszkańcami miasta.

– Cieszę się, że możemy spotkać się w dzień po przyjęciu przez Sejm Karty Dużej Rodziny, która daje takim rodzinom m.in. wiele zniżek – w transporcie publicznym, instytucjach kultury, parkach narodowych czy u przedsiębiorców. Niezwykle ważnym jej elementem i całego programu pomocy seniorom jest samorząd. To właśnie gminy, powiaty i województwa muszą włączyć się w pomoc dla rodzin wielodzietnych. Musimy razem tworzyć dobry klimat dla rodziny – mówił Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak – Kamysz.

Dużą uwagę podczas spotkania z mieszkańcami zwracano również na pomoc seniorom i aktywizację ludzi starszych.

– Polityka senioralna jest niezwykle istotna, gdyż nasze społeczeństwo starzeje się, a my żyjemy coraz dłużej. Musimy okazać szacunek seniorom poprzez tworzenie dla nich przestrzeni w życiu publicznym i społecznym. Chcemy tworzyć kluby seniorów, zwiększyć dostęp do aktywności, ale mocno pamiętamy również o tym, na co państwo najbardziej zwracacie uwagę, np. o dostępie do rehabilitacji – dodał Minister Kosiniak – Kamysz.

O tym, że Starachowice mogą przodować w pomocy seniorom mówił Marszałek Adam Jarubas – Rozmawiamy dziś o przestrzeni nowej współpracy na rzecz seniorów. To pewien symbol, że o potrzebach seniorów rozmawiają młodzi ludzie. Starachowice mogą być jednym z pierwszych miast w Świętokrzyskiem, w którym może zostać wprowadzony program Senior Wigor, pomagający aktywizować ludzi starszych. Musimy pokazać, że można łączyć młodość z doświadczeniami, osiągnąć współpracę bez znaczenia wieku – powiedział Adam Jarubas.

W Skarżysku – Kamiennej poruszano głównie kwestie walki z bezrobociem – To odpowiednia okazja, aby porozmawiać o dobrej współpracy między samorządami i rządem, szczególnie jeżeli chodzi o podział i wykorzystanie środków unijnych. Dla mnie oczywiście jednym z najważniejszych obszarów, gdzie one powinny trafić jest rynek pracy. Budżet funduszu pracy na aktywne formy walki z bezrobociem będzie największy od lat i liczymy na aktywność włodarzy samorządów w ich pozyskiwaniu. Środki będzie można wykorzystać na bony stażowe, szkoleniowe, dofinansowania działalności gospodarczej czy zasiedlenie. Dofinansowane będzie zatrudnianie osób starszych – powiedział Minister Kosiniak – Kamysz.

Minister dodał również, że nadal wzmacniane będą specjalne strefy ekonomiczne oraz że jest zwolennikiem ich bezterminowego działania. Na szanse stojące przed miastem w nowej perspektywie finansowej wskazywał Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

– Mam nadzieję, że w ciągu pół roku będzie już można zgłaszać się do nowych konkursów pomocy unijnej. To, ile Skarżysko otrzyma, zależy od wniosków, jakie władze miasta złożą w nowej perspektywie. Trzeba pokazać, że Skarżysko – Kamienna jest otwarte na przedsiębiorców – powiedział marszałek Jarubas.