Ostatnie posiedzenie Zarządu w tej kadencji

Ostatnie posiedzenie Zarządu w tej kadencji

Po raz 251 i zarazem ostatni w tej kadencji obradował dzisiaj Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. W części roboczej członkowie Zarządu Województwa podjęli kilkanaście uchwał, natomiast podczas nieoficjalnej części posiedzenia – podziękowali sobie za współpracę w ciągu ostatnich czterech lat.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd Województwa zdecydował m.in. o przeznaczeniu księgozbioru z likwidowanego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu. Specjalistyczny  księgozbiór, w znacznej części o charakterze filologicznym przekazany zostanie do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, wzbogaci także zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.
                    Ostatnie posiedzenie Zarządu w tej kadencji
Zarząd Województwa pozytywnie zaopiniował także plany realizacji dwóch inwestycji drogowych: budowę ulicy łączącej dwie inne w Busku Zdroju – ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także planowaną przebudowę drogi Osiny – Lizawy w gminie Pierzchnica. W obu przypadkach opinia Zarządu jest konieczna do ubiegania się o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Jednym z punktów dzisiejszego posiedzenia było też rozpatrzenie uwag do projektów „Programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg krajowych i wojewódzkich z terenu województwa świętokrzyskiego”. Większość uwag miała charakter redakcyjny i już została uwzględniona w dokumencie, który zostanie teraz skierowany do 7-dniowych konsultacji z Radą Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi.   

                  Ostatnie posiedzenie Zarządu w tej kadencji