Misja gospodarcza do Senegalu i Togo – nabór wniosków

Misja gospodarcza do Senegalu i Togo – nabór wniosków

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłasza konkurs dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej w misji gospodarczej do Senegalu i Togo, odbywającej się w terminie 23 listopada – 3 grudnia 2014 r., realizowanej i finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja. Termin nadsyłania wniosków upływa 24 września br.

 

Misja jest organizowana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.
Zgodnie z Regulaminem w Misji mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność minimum 18 miesięcy na dzień złożenia Wniosku na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, w następujących sektorach:
• przetwórstwo rolno-spożywcze (ze szczególnym uwzględnieniem produktów mlecznych i mięsnych)
• maszynowy (maszyny rolnicze, do przetwórstwa spożywczego, budowlane i inne)
• materiały i usługi budowlane
• chemiczny (w tym nawozy sztuczne)
• IT/ICT

Maksymalnie 1 przedstawiciel reprezentujący jednego przedsiębiorcę.
Przewidywana liczba miejsc: 10 przedsiębiorstw.
Termin nadsyłania wniosków: 24 września 2014 r.

Wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, listownie lub przesyłką kurierską pod adresem (WYŁĄCZNIE ORYGINAŁY):
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
wraz z dopiskiem:
BPW – Misja Togo / Senegal
(KONTAKT: karolina.costa@paiz.gov.pl)

Więcej informacji:
http://www.paiz.gov.pl/20140903/PW_nabor-misja_gospodarcza_do_Senegalu_i_Togo