Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie marszałek Adam Jarubas uczestniczył we wtorek, 9 września w spotkaniu marszałków województw z Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbietą Bieńkowską.

Spotkanie poświęcone było harmonogramowi prac nad kontraktami terytorialnymi dla poszczególnych województw. Jeszcze we wrześniu zaplanowane są bilateralne negocjacje kontraktów terytorialnych, które następnie zostaną przekazane do zatwierdzenia przez Radę Ministrów i Zarządy Województw.

Podpisanie kontraktów dla poszczególnych województw ministerstwo zaplanowało na październik tego roku.