111

Młodzi ekolodzy rywalizowali o laur zwycięstwa

W czwartek, 25 kwietnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał XXVIII edycji konkursu pn. „Ekologia, my i region w którym żyjemy” organizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. Młodym ekologom składał gratulacje i wręczał nagrody przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem marszałka Andrzeja Bętkowskiego.

Do współzawodnictwa corocznie zapraszana jest młodzież ze szkół podstawowych,  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze wszystkich gmin naszego  województwa. Zmagania konkursowe  miały przebieg dwuetapowy: pierwszy – polegał  na przygotowaniu przez zespoły uczniowskie prac, które mogły mieć formę posteru, prezentacji multimedialnej, filmu amatorskiego, tematycznego albumu fotograficznego, reportażu lub gry tematycznej. Nadesłane prace zostały  ocenione w trzech kategoriach: dla szkół podstawowych kl. IV-VI,  szkół podstawowych kl. VII-VIIII i  gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Zespoły  opracowywały jeden z czterech tematów:

1. Zostań menagerem przyrody – wybierz jeden z parków krajobrazowych i spróbuj tak
go zareklamować, aby stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów oraz lokalną społeczność. Stwórz reklamę, poster, filmik promujący wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne oraz krajobrazowe wybranego obszaru – napłynęło 50 prac

2. Stwórz ciekawą i pomysłową grę terenową przebiegającą przez obszar wybranego przez Ciebie Nadleśnictwa/Parku Krajobrazowego województwa świętokrzyskiego. Poprowadź ją tak, aby przybliżyć uczestnikom te dobrze znane oraz mało popularne wartości przyrodnicze, kulturowe i historyczne wybranego obszaru. Opracuj scenariusz, wyznacz cel oraz zadania z jakimi zmierzą się uczestnicy gry – napłynęły 23 prace

3. W bieżącym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, Jesteś mieszkańcem obszaru parku krajobrazowego, wykorzystując jego walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe zaproponuj jak można uczcić tak wielkie wydarzenie historyczne  – napłynęły 3 prace

4. „Szanuj las – póki czas” – na przekładzie Nadleśnictwa, którego obszar obejmuje Twoją gminę, wskaż działania zmierzające do ratowania ekosystemu leśnego – napłynęło 20 prac

Łącznie na konkurs napłynęło  96 prac przygotowanych przez  576   uczniów.

Etap drugi (finałowy), polegał na napisaniu przez uczniów testu sprawdzającego ich wiedzę z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska, wiadomości o parkach narodowych i krajobrazowych. Dodatkową konkurencją było sprawdzenie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną. Wzięło w nim udział 15 czteroosobowych zespołów uczniowskich ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, których prace nadesłane do I etapu otrzymały najwyższą punktację. Łączna punktacja po pierwszym i drugim etapie decydowała o zajętym miejscu.

I miejsce zajęły szkoły:
w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA kl. IV-VI: Zespół Szkolno – Przedszkolny z Daleszyc
w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA kl. VII-VIIII i SZKOŁA GIMNAZJALNA: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Buska -Zdroju
w kategorii SZKOŁA PONADGINAZJALNA: Technikum Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchowo z Buska–Zdroju

II miejsce zajęły szkoły:
w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA kl. IV-VI: Zespół Szkolno – Przedszkolny z Łącznej
w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA kl. VII-VIIII i SZKOŁA GIMNAZJALNA: Samorządowa Szkoła Podstawowa z Motkowic
w kategorii SZKOŁA PONADGINAZJALNA: Zespół Szkół Nr 1 z Ostrowca Świętokrzyskiego

III miejsce zajęły szkoły:
w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA kl. IV-VI: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
z Buska -Zdroju
w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA kl. VII-VIIII i SZKOŁA GIMNAZJALNA: Szkoła Podstawowa z Sobkowa
w kategorii SZKOŁA PONADGINAZJALNA: I Liceum Ogólnokształcące ze Starachowic

IV miejsce zajęły szkoły:
w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA kl. IV-VI: Szkoła Podstawowa z Czostkowa
w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA kl. VII-VIIII i SZKOŁA GIMNAZJALNA: Publiczna Szkoła Podstawowa z Łomna
w kategorii SZKOŁA PONADGINAZJALNA: I Liceum Ogólnokształcące ze Starachowic

V miejsce zajęły szkoły:
w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA kl. IV-VI: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostw Sportowego z Ostrowca Świętokrzyskiego
w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA kl. VII-VIIII i SZKOŁA GIMNAZJALNA: Szkoła Podstawowa z Sorbina
w kategorii SZKOŁA PONADGINAZJALNA: Liceum Ogólnokształcące Nr 1 z Ostrowca Świętokrzyskiego

Czas oczekiwania uczniów na wyniki zmagań konkursowych skrócił swoją wspaniałą  opowieścią  o  bocianach  czarnych w regionie świętokrzyskim Krzysztof Dudzik  z Komitetu Ochrony Orłów i jednocześnie Stowarzyszenia MOST. Następnie o swoim kraju – Francji opowiadali wolontariusze z Programu Erasmus.

Atrakcyjne nagrody dla finalistów  i opiekunów zostały ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

Patronatem honorowym konkurs objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

Czteroosobowy zespół uczniowski (w kategorii szkoła podstawowa kl. VII – VIII  i gimnazjum), który uzyskał największą liczbę punktów po I i II etapie konkursu czyli zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z  Buska-Zdroju, będzie brał  udział w rozgrywkach finałowych ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Odbędą się one w dniach 3-7 czerwca 2019 roku na terenie województwa mazowieckiego z udziałem  reprezentacji wszystkich  województw w Polsce.

 

 

Galeria zdjęć