Młodzi Polacy z Białorusi i Ukrainy w Świętokrzyskiem

Młodzi Polacy z Białorusi i Ukrainy w Świętokrzyskiem

Do 30 lipca na zaproszenie marszałka Andrzeja Bętkowskiego w Świętokrzyskiem przebywać będzie 40 – osobowa grupa dzieci i młodzieży z polskich szkół na białoruskiej Grodzieńszczyźnie i z ukraińskiego Obwodu Winnickiego. Oficjalnie wizyta rozpoczęła się dzisiaj od spotkania dzieci i ich opiekunów z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim i wicemarszałek Renatą Janik w Muzeum Narodowym w Kielcach.

Uczestnikami wizyty w Świętokrzyskiem są dzieci i młodzież uczące się języka polskiego w szkołach na Grodzieńszczyźnie na Białorusi i w Obwodzie Winnickim na Ukrainie. Dla młodych Polaków ze Wschodu niezwykle ważny jest bezpośredni kontakt z ojczystym językiem, polskimi tradycjami i kulturą.

Przygotowany przez Urząd Marszałkowski letni obóz edukacyjno – wypoczynkowym obfituje w wiele atrakcji, a dzięki zaplanowanym warsztatom w świętokrzyskich instytucjach kulturalno-edukacyjnych, pobyt w regionie będzie również okazją do poznania polskiej kultury, tradycji i języka. Specjalne zajęcia z języka polskiego dla polskich dzieci z Białorusi i Ukrainy poprowadzą specjaliści ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Bliskie spotkania z historią i kulturą polską zapewnią im wizyty w Sandomierzu, na Zamku Królewskim w Chęcinach, w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, Pałacu Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku i na Świętym Krzyżu. Dzieci i młodzież poznają tradycje naszych przodków odwiedzając Centrum Kulturalno-Archeologiczne w Nowej Słupi i Park Etnograficzny w Tokarni. Wizyta w Centrum Nauki Leonardo da Vinci będzie okazją do odkrycia ciekawostek świata nauki. Atrakcji sportowych i wytchnienia w prognozowane upały dostarczą wizyty na basenie w Sandomierzu i Strawczynie. Piękno świętokrzyskiej przyrody młodzi goście poznają odwiedzając Święty Krzyż i Nadleśnictwo Kielce.