Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 19 – 21 LIPCA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 19 – 21 LIPCA

Na Świętym Krzyżu marszałek Andrzej Bętkowski uczestniczył w Wojewódzkich Obchodach Święta Policji Garnizonu Świętokrzyskiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Następnie uczestnicy przeszli na błonie za klasztorem, gdzie odbyła się część oficjalna z udziałem gen. insp. Jarosława Szymczyka, Komendanta Głównego Policji.

***

Z udziałem wicemarszałek Renaty Janik i członka Zarządu Województwa Mariusza Goska obraduje Komisja Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W tematyce:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Buskiemu.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/554/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o łącznej powierzchni 16,5389 ha, stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w gminie Łubnice, powiat staszowski oraz w gminie Pacanów, powiat buski.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o łącznej powierzchni 77,4254 ha, stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w gminach: Sandomierz, Samborzec i Koprzywnica.
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umów sprzedaży, nieruchomości gruntowych położonych w gminie Kije, w obrębie Umianowice, na potrzeby realizacji zadań Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

***

Wzajemnej współpracy dotyczyć będzie spotkanie Marka Jońcy, członka Zarządu Województwa w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Sobota

W Nowym Korczynie odbędą się „Kingonalia 2019”. W tym roku wydarzenie połączone będzie z V Pielgrzymką Diecezjalną do sanktuarium św. Kingi pod hasłem „W mocy bożego ducha”. W programie wydarzenia zaplanowano zwiedzanie Nowego Korczyna, procesję, uroczystą mszę świętą, konkursy, kiermasz kulinarny, wystawy, a także koncerty. Gościem wydarzenia będzie marszałek Andrzej Bętkowski. Gmina Nowy Korczyn corocznie pod koniec lipca uroczyście obchodzi święto patronki miasta – św. Kingi. Głównym przekazem imprezy jest przypomnienie bogatej historii miejscowości, integracja mieszkańców, promocja gminy i miasta, a tym samym podkreślenie jego wielowiekowego istnienia w państwowości polskiej.

20 lipca o godzinie 19.30 w Amfiteatrze Kadzielnia odbędzie się Koncert Galowy Laureatów 46. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach, którego gościem będzie marszałek Andrzej Bętkowski.

***

W sobotę, na terenie 3. Sandomierskiego batalionu radiotechnicznego odbędzie się druga w tym roku, a zarazem już piąta przysięga żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „NURT”. Słowa roty przysięgi wypowie 48 żołnierzy. Przysięgę poprzedzi uroczysta msza święta w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sandomierzu o godz. 9.00. Gościem uroczystości będzie Marek Jońca, członek Zarządu Województwa.

Niedziela

Wicemarszałek Renata Janik będzie gościem Festynu Porzeczada w Szkole Podstawowej w Porzeczu (godz. 16.00).

***

Na zaproszenie Zarządu Ludowego Klubu Biegacza „Rudnik” i Wójta Gminy Brody Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa będzie gościem uroczystego otwarcia XX Międzynarodowego Biegu im. Stanisława Staszica (godz. 11.30, Stadion w Brodach).

Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa będzie także gościem Festiwalu Ogórka w Drożejowicach (godz. 15.00).