Młodzi samorządni. Rozpoczęła się 2 kadencja działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Młodzi samorządni. Rozpoczęła się 2 kadencja działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

33 radnych liczy Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego II kadencji. To osoby w różnym wieku, z różnym doświadczeniem i pomysłami, aktywnie działające w swoich środowiskach, które chcą zaangażować swój czas i energię w pracę na rzecz regionu. Przed nimi dwa lata pracy. Będą nie tylko konsultować wybrane propozycje dorosłych, ale też wychodzić ze swoimi inicjatywami. Dziś młodzi radni złożyli ślubowanie i rozpoczęli swoją, często wykonywaną po raz pierwszy, pracę w samorządności.

Swoich kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku zgłosiły młodzieżowe rady gmin i miast z terenu województwa świętokrzyskiego, samorządy uczniowskie i studenckie oraz organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą lub na jej rzecz. O tym, kto wejdzie w skład Młodzieżowego Sejmiku II kadencji zadecydowała Kapituła złożona z 9 osób, młodzieżowych radnych poprzedniej kadencji, którzy nie ubiegali się o ponowny mandat radnego. Kapituła zarekomendowała Zarządowi Województwa osoby do uzyskania mandatu radnego II kadencji Młodzieżowego Sejmiku.

Dziś, podczas uroczystej pierwszej sesji II kadencji Młodzieżowego Sejmiku, nowi radni złożyli ślubowanie. Nominacje wręczyła wicemarszałek Renata Janik, która powiedziała, że współpraca z młodymi samorządowcami jest nadzieją na rozwój regionu, wspieranie potencjału pasjonatów pracy społecznej i rozwoju małej ojczyzny. Wicemarszałek pogratulowała cierpliwości i pracowitości radnym, których kadencja dobiegła końca. – Mam nadzieję, że doświadczenie i zdobyte przyjaźnie, nawiązane serdeczne kontakty i wspólna praca przełożą się później na działalność zawodową, że rozwiną was, wesprą wasz potencjał – powiedziała wicemarszałek.

Pracę młodych radnych pierwszej kadencji podsumowała dyrektor Kancelarii Sejmiku Marta Solińska-Pela. – Młodzież była bardzo kreatywna, zorganizowała kilka konferencji, na które młodzieżowi radni zaprosili swoich młodszych kolegów z samorządów studenckich. Ci młodzi ludzie przygotowali także rekomendacje do Strategii Województwa. Planujemy włączyć młodzież do prac nad rozwijaniem polityki kierowanej właśnie do młodzieży. Będziemy chcieli także zaproponować im współuczestniczenie w tworzeniu kolejnej edycji programu “Świętokrzyskie dla młodych”.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Młodzieżowy Sejmik wybrał swoją przewodniczącą. Została nią Zofia Mogielska. Funkcje wiceprzewodniczących pełnić będą Katarzyna Wojdan oraz Piotr Michalski. Stanowisko sekretarza objęła Aleksandra Mróz.

Obejmując stanowisko przewodniczącej rady, Zofia Mogielska podkreśliła, że chce razem ze swoimi koleżankami i kolegami wspólnie budować infrastrukturę marzeń, opartą na energii. – Mam nadzieję, że pracując razem, wspierając się nawzajem, opierając się na liderskim przywództwie będziemy mogli odbudować wiele wartościowych rzeczy w naszym regionie. To my młodzi jesteśmy jego fundamentem. Chciałabym , żebyśmy razem budowali nasze województwo – dodała.

Radni pochodzą z różnych części województwa, m. in. z Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Połańca, Starachowic, Skarżyska-Kamiennej, Końskich, Pawłowa, Kunowa, Miedzianej Góry, Kluczewska, Włoszczowy, Bogorii i Radoszyc. Najmłodszy radny ma 15 lat, zaś najstarsza radna ma 22 lata i reprezentuje Samorząd Studencki Politechniki Świętokrzyskiej.

Kolejna sesja Młodzieżowego Sejmiku odbędzie się 13 sierpnia.

Młodzieżowy Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Formuła działania zbliżona jest do funkcjonowania sejmiku wojewódzkiego (organizacja sesji plenarnych poprzedzonych posiedzeniami komisji problemowych). Jego kadencja trwa 2 lata.