Img 6219

Młodzieżowy Sejmik Województwa obradował po raz trzeci

Między innymi zagadnieniom promocji wiedzy historycznej i patriotycznej wśród młodzieży oraz ogłoszenia konkursu na logo Młodzieżowego Sejmiku Województwa poświęcona była trzecia sesja tego gremium, która odbyła się w Suchedniowie. Połączona była ona z warsztatami dla młodzieżowych radnych regionu. Gośćmi wydarzenia byli wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa, Mieczysław Gębski oraz Henryk Milcarz.

– Pracujemy od wczoraj nad zwiększeniem jakości pracy komisji, staramy się odpowiedzieć na problemy, które już pojawiły się w trakcie naszych prac. Skupiamy się też nad tym, jak zwiększyć zaangażowanie młodzieży w aktywne działania i zwiększenie naszego głosu wśród dorosłych. Widzimy jak wiele na przestrzeni dwóch ostatnich miesięcy się zmieniło i jak wiele wniosło rozpoczęcie prac komisji, które już dziś przedstawią swoje pierwsze projekty – mówiła przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa, Magdalena Malec.

Gośćmi wydarzenia byli również radny Sejmiku Jan Maćkowiak, burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów Cezary Błach, przewodniczący Rady Miasta Suchedniów Krzysztof Adamiec oraz opiekunka Młodzieżowej Rady w tym mieście, Karolina Stąpór. Kuratorium Oświaty w Kielcach reprezentowali: Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Zbigniew Wojciechowski i wizytator Piotr Gajek.

– Bardzo cieszę się, że młodzi ludzie są zainteresowani pracą w samorządzie, bo potrzeba jest ludzi, którzy są młodzi, ale mają już doświadczenie w pracy na rzecz swoich małych ojczyzn. Dobrze, że młodzież korzysta z możliwości, które ma. Dzięki temu będzie miała przygotowanie i doświadczenie, gdy zdecyduje się na kandydowanie do rad gmin, miast, powiatów czy sejmiku. Na pewno będzie to duży plus dla tych organów. Wszystkie inicjatywy i potrzeby mieszkańców są ważne dla dorosłego Sejmiku, szczególnie ludzi młodych, bo chcemy, by tu zostawali, uczyli się i pracowali – powiedział Mieczysław Gębski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Najważniejsza z uchwał dotyczyła poszerzenia elementarnej wiedzy historycznej i kształtowania postaw patriotycznych wśród młodzieży województwa świętokrzyskiego. Ma to zostać osiągnięte poprzez cykl spotkań edukacyjnych, opartych o inscenizacje i prezentacje, szerzenie pamięci o wydarzeniach, które zostawiły trwały ślad na terenie województwa świętokrzyskiego, kultywowanie tradycji narodowych, historii i pamięci.

Sejmik młodzieżowy zgłosił również wniosek o organizację konkursu na swoje logo.

 

Lokalizacja