Mniej pieniędzy z Unii

Polska może stracić miliardy złotych pomocy z UE. Wszystko z powodu umacniającego się złotego. Zrealizujemy mniej projektów, wsparcie otrzymają nie wszystkie firmy.

 Polska może stracić miliardy złotych pomocy z UE. Wszystko z powodu umacniającego się złotego. Zrealizujemy mniej projektów, wsparcie otrzymają nie wszystkie firmy.
 Polska waluta szybko umacnia się w stosunku do euro. Zdaniem niektórych ekonomistów w IV kw. 2007 r. euro kosztować będzie 3,6 zł. Prognozy na kolejne lata przewidują dalszą aprecjację złotego, choć już w nie tak szybkim tempie jak w 2007 r.
 Nie ma dokładnych badań, o ile może stopnieć wspólnotowe wsparcie, ponieważ zależy to od zbyt wielu czynników – długookresowego kursu walutowego, okresowych wahnięć, terminu wejścia Polski do strefy euro, tempa wykorzystywania funduszy itp. Na podstawie szacunków ekonomistów można jednak prognozować, że chodzi o kilkadziesiąt miliardów złotych. Średnio w 2006 r. za euro trzeba było płacić 3,89 zł. Przy takim kursie 67 mld euro pomocy, które mamy dostać w latach 2007 – 2015, to ok. 260 mld zł. Jeden ze scenariuszy pokazuje, że w sumie ta kwota może zmniejszyć się na koniec 2015 r. do 226,7 mld zł, a więc o prawie 34 mld zł.
 – Nie są przewidziane mechanizmy wyrównujące te różnice – mówi Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju regionalnego. A to oznacza, że będziemy w stanie zrealizować mniej inwestycji (np. drogowych), mniej projektów i mniej beneficjentów otrzyma wsparcie. Planu, w jakich dziedzinach dokonamy cięć, jeszcze nie ma.
 Wyjściem z tej sytuacji byłaby decyzja rządu, by dołożyć „brakujące” fundusze z budżetu państwa. – Na razie nie mamy opracowanego schematu działania. Najpierw należy przejrzeć listę najważniejszych inwestycji i projektów. Trzeba ustalić, jakie cele chcemy osiągnąć, i dopiero na tej podstawie ustalić wysokość finansowania – mówi „Rz” Jan Olbrycht, europoseł z ramienia PO.
 Wahania kursowe nie będą groźne dla firm korzystających z programów na lata 2007 – 2013. Ryzyko kursowe ponosić będzie budżet państwa, a każda umowa będzie w złotych.

W symulacji przyjęliśmy, że euro w stosunku do złotego osłabiać się będzie o ok. 1,5 proc. rocznie, a w 2013 r. wejdziemy do eurolandu. Przyjęliśmy też narastające o 2 – 3 pkt proc. rocznie wykorzystanie funduszy unijnych.

O ile może stopnieć wartość pomocy z Unii

Źródło : Rzeczpospolita