Miejska TETRA

Przedstawiciele miast wojewódzkich poparli ideę budowy jednego zintegrowanego systemu łączności radiowej w standardzie TETRA dla wszystkich podmiotów bezpieczeństwa i ratownictwa. Miasta oczekują decyzji Rządu w tej sprawie.

Przedstawiciele miast wojewódzkich poparli ideę budowy jednego zintegrowanego systemu łączności radiowej w standardzie TETRA dla wszystkich podmiotów bezpieczeństwa i ratownictwa. Miasta oczekują decyzji Rządu w tej sprawie.

Spotkanie robocze z przedstawicielami miast wojewódzkich oraz miasta Chorzowa odbyło się 2 października w MSWiA. Gospodarzem spotkania był Departament Infrastruktury Teleinformatycznej.

Uczestnicy dyskutowali na temat współpracy przy budowie ogólnokrajowego systemu łączności radiowej w standardzie TETRA dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa. Omawiano również problem przygotowania radiowego systemu łączności współdziałania dla obsługi Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. 

Przedstawiciele miast poparli ideę budowy jednego zintegrowanego systemu łączności radiowej. Zadeklarowały pomoc w tym zakresie. Podkreślono, iż miasta oczekują decyzji Rządu o budowie systemu TETRA, jak również powołania podmiotu, który koordynowałby prace związane z budową systemu w skali kraju.

Natomiast MSWiA wskazało na konieczność zapewnienia radiowej łączności współdziałania do obsługi ME 2012. Resort zaznaczył, że konieczne jest uwzględnienie w planach budowy lub modernizacji obiektów sportowych niezbędnej infrastruktury, która umożliwi zainstalowanie radiowych stacji nadawczo-odbiorczych.

Źródło: PAP