Pomoc z podręcznika

„Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013” – taki tytuł nosi specjalny podręcznik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przygotowany ze szczególną myślą o administracji publicznej. Poradnik ma pomóc potencjalnym beneficjentom w zrozumieniu zasad udzielania pomocy regionalnej.

„Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013” – taki tytuł nosi specjalny podręcznik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przygotowany ze szczególną myślą o administracji publicznej. Poradnik ma pomóc potencjalnym beneficjentom w zrozumieniu zasad udzielania pomocy regionalnej.

Dokument ma na razie charakter roboczy, stąd do MRR można jeszcze kierować swoje uwagi i spostrzeżenia. W poradniku można znaleźć wiele praktycznych i przydatnych przykładów, z którymi gminy mają do czynienia na co dzień. Podręcznik zawiera też liczne wyjaśnienia i interpretacje: określa m.in. szczegółowe przeznaczenie pomocy regionalnej oraz szczegółowe warunki udzielania tej pomocy dla każdego z przeznaczeń.

O niepokojach związanych z finansowaniem inwestycji podlegających zasadom pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych pisaliśmy wielokrotnie na łamach naszego Serwisu. Już w chwili opublikowania projektów rozporządzeń samorządy, w tym zwłaszcza urzędy marszałkowskie, zgłosiły szereg zastrzeżeń związanych z brakiem precyzji w określeniu katalogu inwestycji podlegających zasadom pomocy publicznej.

Największy niepokój samorządowców wzbudziła wówczas groźba, że zamiast 85 proc. mieliby otrzymać refundację na poziomie od 30 do 50. Być może podręcznik rozwieje te wątpliwości.

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013


Źródło: PAP