Do dziennika przez internet

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mniowie Zespół Szkół w Mniowie będą mogli śledzić szkolne postępy swoich dzieci przez internet.

 Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mniowie Zespół Szkół w Mniowie będą mogli śledzić szkolne postępy swoich dzieci przez internet.
 – Zakupiliśmy komputery dla każdego wychowawcy, który na bieżąco będzie wprowadzał dane do dziennika internetowego. Kosztowało nas to około 50 tysięcy, które szkoła wygospodarowała z własnego budżetu – mówi dr Andrzej Mazur, dyrektor Zespołu Szkół w Mniowie.
 Internetowe dzienniki lekcyjne w Zespole Szkół w Mniowie będą funkcjonować już od nowego roku. Rodzice otrzymają hasło dostępowe i będą mogli codziennie zobaczyć, jakie ich dziecko ma stopnie. Placówka jako jedna z pierwszych w regionie szkół wiejskich zdecydowała się wprowadzić dzienniki internetowe, funkcjonujące dotychczas z reguły w renomowanych dużych szkołach miejskich.

Źródło: Echo Dnia